Ovdje se možete prijaviti u udrugu.


(koji je pristupio pristupnicom u kojoj je izabrao članstvo redovnog i uplatio članarinu za tekuću godinu)


(koji svojim radom i zalaganjem pridonosi radu Udruge pristupnicom u kojoj je izabrao članstvo aktivnog člana i uplatio članarinu za tekuću godinu)


Molim naslov da me primi u članstvo udruge: UDRUGA REKREATIVNIH BICIKLISTA BARANJA, kako bih sudjelovao u radu i aktivnostima Udruge, sukladno Statutu i drugim aktima Udruge.

Suglasan/na sam da Udruga, osim zakonom propisanih osobnih podataka, o meni vodi i druge podatke; adresu prebivališta/boravišta, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresu.

Potvrđujem da sam pročitao/la, shvatio/la, i prihvaćam Statut i druge akte Udruge.

Redovnim članom i aktivnim članom postajete po uplati godišnje članarine.

Visina godišnje članarine je 100,00HRK te je određena Odlukom o visini članarine za 2019. godinu.

Primjer uplatnice možete pogledati ovdje.